Hệ thống tra cứu Điểm danh Bachkhoa-aptech
Tháng điểm danh:   năm
Nhập mã sinh viên:
Ghi chú: P: Có đi học
PA: Nghỉ học có phép
A: Nghỉ học không phép